Informació Covid Associats

Des de l’Associació Empordà Turisme estem fent un recull de tota la informació per el sector turístic que us pugui ser útil sobre les afectacions del coronavirus.

Dijous 5 de Gener

RESOLUCIÓ EMT/4203/2022, de 27 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya (codi de conveni núm. 79000275011992).

CVE-DOGC-A-22364075-2023

Dijous 29 de Desembre

RESOLUCIÓ EMT/4139/2022, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada pels anys 2023-2024 d’ajuts a la línia de finançament per a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques de Catalunya, en el marc de l’instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d’Espanya (ref. BDNS 666889).

CVE-DOGC-A-22362040-2022

Dilluns 13 de Juny

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució de 26 de maig de 2022, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda (DOGC núm. 8679, de 31.5.2022).

CVE-DOGC-A-22154037-2022

Divendres 10 de Juny

ORDRE EMT/134/2022, de 3 de juny, de modificació de l’Ordre TSF/267/2016, de 10 d’octubre, per la qual
s’aproven les bases que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida’t, de suport a la
consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

CVE-DOGC-A-22159078-2022

RESOLUCIÓ EMT/1790/2022, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 per a la
concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la
inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC – 30 PLUS) (ref. BDNS 632115).

CVE-DOGC-A-22160008-2022

ORDRE ACC/133/2022, d’1 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 per a la participació (operació 03.01.01) i per a
les activitats d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01).

CVE-DOGC-A-22159060-2022

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i
dels serveis (ref. BDNS 631857).

CVE-DOGC-A-22158098-2022

Dijous 09 de Juny

ACORD GOV/116/2022, de 7 de juny, pel qual s’aprova el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2022-
2026.

CVE-DOGC-A-22158082-2022

Dimecres 08 de Juny

RESOLUCIÓ EMT/1656/2022, de 26 de maig, per la qual es dona publicitat a un protocol de col·laboració
entre l’Agència Catalana del Consum i Pimec, micro, petita i mitjana empresa de Catalunya per a la
cooperació i l’acompanyament en processos de millora de la qualitat i de l’atenció a les persones
consumidores.

CVE-DOGC-A-22151017-2022

Dimecres 01 de Juny

RESOLUCIÓ EMT/1651/2022, de 27 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2022 per a la
concessió de l’ajut extraordinari adreçat a treballadors/ores afectats per un expedient de regulació temporal
d’ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, i també a persones amb contracte fix
discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària (ref. BDNS 630305).

CVE-DOGC-A-22151014-2022

RESOLUCIÓ EMT/1647/2022, de 18 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o
en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de
ciutadania, per a l’any 2022 (ref. BDNS 629881).

CVE-DOGC-A-22150064-2022

Dimarts 31 de Maig

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda.

CVE-DOGC-A-22146142-2022

Dimarts 24 de Maig

RESOLUCIÓ ACC/1525/2022, de 16 de maig, per la qual es modifiquen diverses resolucions de convocatòria
d’ajuts efectuades en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència —finançat per la Unió Europea— Next GenerationUE.

CVE-DOGC-A-22140056-2022

Dijous 5 de Maig

ORDRE ACC/96/2022, de 3 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a
l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament
rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01).

CVE-DOGC-A-22124023-2022

Dilluns 2 de Maig

CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre EMT/226/2021, de 3 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de
festes locals a Catalunya per a l’any 2022 (DOGC núm. 8559, de 9.12.2021).

CVE-DOGC-A-22118069-2022

RESOLUCIÓ ACC/1203/2022, de 19 d’abril, per la qual es modifica la Resolució ACC/3764/2021, de 17 de
desembre, s’obre nou termini per presentar sol·licituds de les subvencions per a la creació d’oficines
d’impuls de la transició energètica en el marc de l’estratègia SOLARCAT a fi de preparar Catalunya per a la
captació, l’aprofitament i l’emmagatzematge elèctric de l’energia solar corresponents a 2022, i s’incrementa
la dotació pressupostària (ref. BDNS 601635).

CVE-DOGC-A-22117233-2022

Divendres 22 d’Abril

RESOLUCIÓ SLT/1131/2022, de 21 d’abril, per la qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de la mascareta
com a mesura en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-22111115-2022

Dimecres 19 d’Abril

Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

BOE-A-2022-6449

Dimarts 18 d’Abril

RESOLUCIÓ SLT/1064/2022, de 14 d’abril, per la qual s’adapten les mesures del Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia en relació amb l’ús de la mascareta.

CVE-DOGC-A-22104032-2022

Dilluns 11 d’Abril

Ordre INT/296/2022, de 8 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

BOE-A-2022-5812

Dilluns 4 d’Abril

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 618058).

CVE-DOGC-A-22088088-2022

Divendres 1 d’Abril

RESOLUCIÓ SLT/915/2022, de 31 de març, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-22090028-2022

RESOLUCIÓ EMT/823/2022, de 21 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya, relatiu a les condicions econòmiques i a la modificació de la descripció de llocs de treball i classificació professional (codi de conveni núm. 79002295012003).

CVE-DOGC-A-22084059-2022

RESOLUCIÓ ACC/851/2022, de 24 de març, per la qual es deixa sense efecte la Resolució ACC/621/2022, de 24 de febrer, per la qual s’estableixen els criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als centres d’activitats marítimes.

CVE-DOGC-A-22084006-2022

Dijous 31 de Març

ACORD GOV/58/2022, de 29 de març, pel qual s’aprova el Pla especial d’emergències per pandèmies a Catalunya.

CVE-DOGC-A-22088073-2022

Dimecres 30 de Març

Resolució de 29 de març de 2022, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 29 de març de 2022, pel qual es modifica el Codi de Bones Pràctiques per al marc de renegociació per a clients amb finançament avalat previst al Reial decret llei 5/2021, de 12 de març.

BOE-A-2022-4977

Reial decret 220/2022, de 29 de març, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regula el sistema d’acollida en matèria de protecció internacional.

BOE-A-2022-4978

Dimarts 29 de Març

RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19.

CVE-DOGC-A-22083077-2022

Ordre INT/236/2022, de 28 de març, per la qual es prorroga l’Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

BOE-A-2022-4917

Dimarts 22 de Març

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo por el que se prorroga durante el año 2022 la ultraactividad del V Acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería.

BOE-A-2022-4563

Divendres 11 de Març

RESOLUCIÓ ACC/621/2022, de 24 de febrer, per la qual s’estableixen els criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als centres d’activitats marítimes.

CVE-DOGC-A-22061005-2022

Dilluns 7 de Març

RESOLUCIÓ ACC/555/2022, de 2 de març, per la qual s’estableix el Pla territorial de desenvolupament i gestió de l’activitat de turisme aqüícola de Catalunya per a l’any 2022.

CVE-DOGC-A-22062034-2022

Dijous 3 de Març

RESOLUCIÓ SLT/541/2022, de 2 de març, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-22061079-2022

Divendres 25 de Febrer

RESOLUCIÓ EMT/424/2022, de 21 de febrer, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions de la campanya Estalviatge per incentivar la demanda d’escapades turístiques a Catalunya, debilitada a causa de la crisi del sector turístic per la COVID-19, mitjançant un sistema de bons turístics (ref. BDNS 611597).

CVE-DOGC-A-22054037-2022

Dimecres 23 de Febrer

RESOLUCIÓ CLT/334/2022, d’11 de febrer, de tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 610489).

CVE-DOGC-A-22047051-2022

ANUNCI de l’Addenda de 10 de febrer de 2022 a l’Anunci pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l’Institut Català de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020

CVE-DOGC-A-22047099-2022

Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica

BOE-A-2022-2849

Dijous 17 de febrer

RESOLUCIÓ SLT/342/2022, de 16 de febrer, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

CVE-DOGC-A-22047084-2022

Dijous 10 de febrer

RESOLUCIÓ SLT/254/2022, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució SLT/177/2022, de 2 de febrer, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-22040051-2022

Dimecres 9 de febrer

Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE-A-2022-2062

Dimarts 8 de febrer

Resolución de 3 de febrero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

BOE-A-2022-1982

Dijous 3 de Febrer

RESOLUCIÓ SLT/177/2022, de 2 de febrer, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-22033080-2022

Divendres 28 de Gener

RESOLUCIÓ EMT/96/2022, de 26 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de la campanya Estalviatge per incentivar la demanda d’escapades turístiques a Catalunya, debilitada a causa de la crisi del sector turístic per la COVID-19, mitjançant un sistema de bons turístics.

CVE-DOGC-A-22027018-2022

Dijous 27 de Gener

RESOLUCIÓ SLT/99/2022, de 26 de gener, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-22026051-2022

Dilluns 24 de Gener

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de l’oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 606649).

CVE-DOGC-A-22019054-2022

Dijous 20 de Gener

RESOLUCIÓ SLT/66/2022, de 19 de gener, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-22020064-2022

Dijous 13 de Gener

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats d’oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-22010054-2022

DECRET LLEI 1/2022, d’11 de gener, pel qual s’estableixen mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 en l’àmbit de les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal.

CVE-DOGC-A-22012008-2022

Dijous 5 de Gener

RESOLUCIÓ SLT/8/2022, de 4 de gener, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-8578A-S

Resum Restriccions Restauració

Dimecres 29 de desembre

INSTRUCCIÓ 2/2021, 24 DE DESEMBRE, DE LA SECRETARIA DE TREBALL, SOBRE LA TRAMITACIÓ D’ERTOS DE LIMITACIÓ DERIVATS DE LES NOVES RESTRICCIONS, COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA RESOLUCIÓ SLT/3787/2021, DE 23 DE DESEMBRE DE 2021

Instrucció_2_2021

Divendres 24 de desembre

Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

BOE-A-2021-21307

RESOLUCIÓ SLT/3787/2021, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21357142-2021

Resum restriccions COVID

Resum Restriccions Restauració

Dijous 16 de desembre

RESOLUCIÓ CLT/3693/2021, d’1 de desembre, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de setena ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per al període 2020-2021 (ref. BDNS 536927).

CVE-DOGC-A-21348045-2021

Divendres 10 de Desembre

RESOLUCIÓ SLT/3652/2021, de 7 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21343059-2021

Dijous 9 de Desembre

CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
RESOLUCIÓ PRE/3607/2021, de 30 de novembre, per la qual s’aprova la segona modificació de la Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts en forma de garantia d’operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID19 (ICF Esports Liquiditat).

CVE-DOGC-A-21337036-2021

ORDRE EMT/226/2021, de 3 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2022.

CVE-DOGC-A-21337091-2021

Dijous 2 de Desembre

RESOLUCIÓ SLT/3590/2021, d’1 de desembre, per la qual es modifica la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de nov mbre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i se n’aixeca la suspensió de l’eficàcia de determinats apartats.

CVE-DOGC-A-21335062-2021

ORDRE EMT/223/2021, de 30 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, en relació amb l’Ordre ECO/209/2021, de 9 de novembre (3a convocatòria).

CVE-DOGC-A-21335025-2021

Divendres 26 de Novembre

RESOLUCIÓ SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21329072-2021

Cartell certificat covid

Divendres 19 de Novembre

RESOLUCIÓ SLT/3450/2021, de 17 de novembre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21322039-2021

Dijous 11 de Novembre

ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-21313068-2021

Dimarts 9 de Novembre

Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

BOE-A-2021-18276

Divendres 5 de Novembre

RESOLUCIÓ SLT/3293/2021, de 3 de novembre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21308068-2021

Dimarts 2 de Novembre

Decret del Reglament de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica

20211026_PD_IPA

Divendres 29 d’Octubre

ADDENDA de 18 d’octubre de 2021 a l’Anunci pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l’Institut Català de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020.

CVE-DOGC-A-21295038-2021

ORDRE VPD/202/2021, de 26 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions extraordinàries de suport a la solvència de les estacions d’esquí alpí en resposta a la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-21300039-2021

Dimecres 27 d’Octubre

Reial decret 933/2021, de 26 d’octubre, pel qual s’estableixen les obligacions de registre documental i informació de les persones físiques o jurídiques que exerceixen activitats d’allotjament i lloguer de vehicles de motor.

BOE-A-2021-17461

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ EMT/3165/2021, de 13 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021 en relació amb les actuacions del programa d’ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC –AJUTS AGRÀRIA) (ref. BDNS 591126).

CVE-DOGC-A-21298031-2021

Dimarts 26 d’Octubre

RESOLUCIÓ EMT/3172/2021, de 22 d’octubre, per la qual es fa pública la segona convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 591478).

CVE-DOGC-A-21298022-2021

Dilluns 25 d’Octubre

RESOLUCIÓ ACC/3136/2021, de 12 d’octubre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) corresponents a l’any 2021 (ref. BDNS 589724).

CVE-DOGC-A-21294006-2021

Divendres 22 d’Octubre

ORDRE EMT/198/2021, de 21 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID19, en relació amb l’Ordre ECO/153/2021 (2a convocatòria).

CVE-DOGC-A-21294071-2021

RESOLUCIÓ SLT/3150/2021, de 21 d’octubre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21294079-2021

Divendres 15 d’Octubre

RESOLUCIÓ SLT/3090/2021, de 14 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d’octubre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Dijous 14 d’Octubre

Orde HFP/1104/2021, de 7 d’octubre, per la qual s’aprova el factor de minoració aplicable per a la determinació dels valors de referència dels immobles.

BOE-A-2021-16584

Dijous 07 d’Octubre

RESOLUCIÓ SLT/3035/2021, de 6 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en mat ria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21280071-2021

Resolució de 5 d’octubre de 2021, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual s’actualitza l’Annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

BOE-A-2021-16293

Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

BOE-A-2021-16230

Divendres 01 d’Octubre

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis (ref. BDNS 585676).

CVE-DOGC-A-21271062-2021

Dijous 30 de Setembre

La Secretaria de Treball del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha publicat la Instrucció que regularà l’aplicació del RD Llei 18/2021, de pròrroga dels ERTOs publicada dimecres passat al BOE.

Concretament, la Instrucció dicta i clarifica els procediments de la norma, amb relació a la pròrroga dels ERTOS Covid i a la sol·licitud de nous ERTOs, així com la documentació a aportar a través del Canal Empresa per a la seva tramitació.

Instrucció prorroga ertos

Dimecres 29 de Setembre

RESOLUCIÓ SLT/2921/2021, de 29 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21272059-2021

Reial Decret 817/2021, de 28 de setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2021.

BOE-A-2021-15770

Reial Decret-llei 18/2021, a partir del 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.

BOE-A-2021-15768

Dimecres 22 de Setembre

RESOLUCIÓ SLT/2860/2021, de 22 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21265068-2021

Divendres 17 de Setembre

RESOLUCIÓ SLT/2817/2021, de 16 de setembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21259059-2021

Dimecres 15 de Setembre

DECRET LLEI 20/2021, de 14 de setembre, de modificació del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-21257075-2021

Divendres 10 de Setembre

RESOLUCIÓ SLT/2751/2021, de 9 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21252098-2021

Divendres 30 de Juliol

RESOLUCIÓ SLT/2498/2021, de 29 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21210096-2021

Dimarts 27 de Juliol

RESOLUCIÓ EMT/2373/2021, de 23 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (ref.BDNS 576808).

CVE-DOGC-A-21207050-2021

Dilluns 26 de Juliol

ORDRE EMT/157/2021, de 22 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de l’ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

CVE-DOGC-A-21204009-2021

ORDRE EMT/159/2021, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID19.

CVE-DOGC-A-21204068-2021

Divendres 23 de Juliol

ORDRE EMT/156/2021, de 20 de juliol, de modificació de l’Ordre TSF/6/2021, de 20 de gener, de modificació de l’Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2021.

CVE-DOGC-A-21202048-2021

Dijous 22 de Juliol

RESOLUCIÓ SLT/2331/2021, de 20 de juliol, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-8463A-S

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de l’oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 576019).

CVE-DOGC-A-21201093-2021

Dimarts 20 de Juliol

ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

CVE-DOGC-A-21200016-2021

Dilluns 19 de Juliol

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats d’oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

1862857

Divendres 16 de Juliol

RESOLUCIÓ SLT/2258/2021, de 16 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21197070-2021

Dimarts 13 de Juliol

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.

BOE-A-2021-11615

ACORD GOV/105/2021, de 13 de juliol, pel qual es creen els òrgans de coordinació dels fons Next Generation EU a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21195006-2021

Dijous 8 de Juliol

RESOLUCIÓ SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21189104-2021

Dissabte 3 de Juliol

RESOLUCIÓ SLT/2048/2021, de 30 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21183014-2021

Divendres 2 de Juliol

EDICTE de 28 de juny de 2021, sobre un acord de la Comissió de Territori de Catalunya referent al Pla director urbanístic de les activitats de càmping.

CVE-DOGC-A-21179096-2021

Dimarts 29 de Juny

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d’establiments permanents, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 571509).

CVE-DOGC-A-21174044-2021

ORDRE EMT/137/2021, de 25 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

CVE-DOGC-A-21176046-2021

Divendres 25 de Juny

Reial decret llei 13/2021, de 24 de juny, pel qual es modifiquen la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per l’COVID19, i el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte de l’COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge.

BOE-A-2021-10585

Dissabte 19 de Juny

RESOLUCIÓ SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21169102-2021

Dimecres 16 de Juny

ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-21165056-2021

RESOLUCIÓ EMT/1834/2021, de 8 de juny, per la qual es designa l’òrgan de l’Agència Catalana de Turisme que assumeix les funcions corresponents a les unitats d’informació en matèria de transparència i accés a la informació pública.

CVE-DOGC-A-21162026-2021

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis (ref. BDNS 570036).

CVE-DOGC-A-21166045-2021

Dissabte 12 de Juny

RESOLUCIÓ SLT/1840/2021, d’11 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21162022-2021

Divendres 11 de Juny

CORRECCIÓ D’ERRADES al Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya (DOGC núm. 8195, de 6.8.2020).

CVE-DOGC-A-21160053-2021

RESOLUCIÓ ECO/1817/2021, de 8 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable de coordinació dels fons europeus de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament d’Economia i Hisenda (convocatòria de provisió núm. ECO/13/21).

CVE-DOGC-A-21161024-2021

Dimecres 9 de Juny

Resolució de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de Salut Pública, per la qual es modifica la de 4 de juny de 2021, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada d’Espanya.

BOE A 2021 9563

Ordre SND / 568/2021, de 8 de juny, per la qual es modifica l’Ordre SND / 292/2021, de 26 de març, per la qual s’estableixen mesures de control sanitari a les persones procedents de França que arriben a Espanya per via terrestre.

BOE A 2021 9562

Dissabte 5 de Juny

Ordre INT / 552/2021, de 4 de juny, per la qual es modifica l’Ordre INT / 657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19.

BOE-A-2021-9349

RESOLUCIÓ SLT/1778/2021, de 4 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèriade sal ut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21155099-2021

Divendres 4 de Juny

RESOLUCIÓ SLT/1762/2021, de 3 de juny, per la qual es modifica la Resolució SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21154116-2021

Dijous 3 de Juny

ANUNCI relatiu a l’addenda de 26 de maig de 2021 a l’Anunci pel qual es fa pública la normativa específica
de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l’Institut Català de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020.

CVE-DOGC-A-21151017-2021

RESOLUCIÓ TES/1669/2021, de 4 de març, per la qual s’estableixen els criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als establiments de turisme rural.

CVE-DOGC-A-21147109-2021

RESOLUCIÓ TES/1635/2021, de 4 de març, per la qual s’estableixen els criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental a les instal·lacions juvenils.

CVE-DOGC-A-21147021-2021