Informació Covid Associats

Des de l’Associació Empordà Turisme estem fent un recull de tota la informació per el sector turístic que us pugui ser útil sobre les afectacions del coronavirus.

Dimecres 16 de Juny

ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-21165056-2021

RESOLUCIÓ EMT/1834/2021, de 8 de juny, per la qual es designa l’òrgan de l’Agència Catalana de Turisme que assumeix les funcions corresponents a les unitats d’informació en matèria de transparència i accés a la informació pública.

CVE-DOGC-A-21162026-2021

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis (ref. BDNS 570036).

CVE-DOGC-A-21166045-2021

Dissabte 12 de Juny

RESOLUCIÓ SLT/1840/2021, d’11 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21162022-2021

Divendres 11 de Juny

CORRECCIÓ D’ERRADES al Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya (DOGC núm. 8195, de 6.8.2020).

CVE-DOGC-A-21160053-2021

RESOLUCIÓ ECO/1817/2021, de 8 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable de coordinació dels fons europeus de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament d’Economia i Hisenda (convocatòria de provisió núm. ECO/13/21).

CVE-DOGC-A-21161024-2021

Dimecres 9 de Juny

Resolució de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de Salut Pública, per la qual es modifica la de 4 de juny de 2021, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada d’Espanya.

BOE A 2021 9563

Ordre SND / 568/2021, de 8 de juny, per la qual es modifica l’Ordre SND / 292/2021, de 26 de març, per la qual s’estableixen mesures de control sanitari a les persones procedents de França que arriben a Espanya per via terrestre.

BOE A 2021 9562

Dissabte 5 de Juny

Ordre INT / 552/2021, de 4 de juny, per la qual es modifica l’Ordre INT / 657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19.

BOE-A-2021-9349

RESOLUCIÓ SLT/1778/2021, de 4 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèriade sal ut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21155099-2021

Divendres 4 de Juny

RESOLUCIÓ SLT/1762/2021, de 3 de juny, per la qual es modifica la Resolució SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21154116-2021

Dijous 3 de Juny

ANUNCI relatiu a l’addenda de 26 de maig de 2021 a l’Anunci pel qual es fa pública la normativa específica
de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l’Institut Català de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020.

CVE-DOGC-A-21151017-2021

RESOLUCIÓ TES/1669/2021, de 4 de març, per la qual s’estableixen els criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als establiments de turisme rural.

CVE-DOGC-A-21147109-2021

RESOLUCIÓ TES/1635/2021, de 4 de març, per la qual s’estableixen els criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental a les instal·lacions juvenils.

CVE-DOGC-A-21147021-2021