Informació Covid Associats

Des de l’Associació Empordà Turisme estem fent un recull de tota la informació per el sector turístic que us pugui ser útil sobre les afectacions del coronavirus.

Divendres 17 de Setembre

RESOLUCIÓ SLT/2817/2021, de 16 de setembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21259059-2021

Dimecres 15 de Setembre

DECRET LLEI 20/2021, de 14 de setembre, de modificació del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-21257075-2021

Divendres 10 de Setembre

RESOLUCIÓ SLT/2751/2021, de 9 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21252098-2021

Divendres 30 de Juliol

RESOLUCIÓ SLT/2498/2021, de 29 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21210096-2021

Dimarts 27 de Juliol

RESOLUCIÓ EMT/2373/2021, de 23 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (ref.BDNS 576808).

CVE-DOGC-A-21207050-2021

Dilluns 26 de Juliol

ORDRE EMT/157/2021, de 22 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de l’ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

CVE-DOGC-A-21204009-2021

ORDRE EMT/159/2021, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID19.

CVE-DOGC-A-21204068-2021

Divendres 23 de Juliol

ORDRE EMT/156/2021, de 20 de juliol, de modificació de l’Ordre TSF/6/2021, de 20 de gener, de modificació de l’Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2021.

CVE-DOGC-A-21202048-2021

Dijous 22 de Juliol

RESOLUCIÓ SLT/2331/2021, de 20 de juliol, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-8463A-S

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de l’oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 576019).

CVE-DOGC-A-21201093-2021

Dimarts 20 de Juliol

ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

CVE-DOGC-A-21200016-2021

Dilluns 19 de Juliol

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats d’oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

1862857

Divendres 16 de Juliol

RESOLUCIÓ SLT/2258/2021, de 16 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21197070-2021

Dijous 15 de Juliol

RESOLUCIÓ SLT/2212/2021, de 13 de juliol, per la qual es modifica la Resolució 2147/2021, de 8 de juliol,
per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21195094-2021

ACORD GOV/105/2021, de 13 de juliol, pel qual es creen els òrgans de coordinació dels fons Next Generation EU a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21195006-2021

Dimarts 13 de Juliol

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.

BOE-A-2021-11615

Dijous 8 de Juliol

RESOLUCIÓ SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21189104-2021

Dissabte 3 de Juliol

RESOLUCIÓ SLT/2048/2021, de 30 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21183014-2021

Divendres 2 de Juliol

EDICTE de 28 de juny de 2021, sobre un acord de la Comissió de Territori de Catalunya referent al Pla director urbanístic de les activitats de càmping.

CVE-DOGC-A-21179096-2021

Dimarts 29 de Juny

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d’establiments permanents, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 571509).

CVE-DOGC-A-21174044-2021

ORDRE EMT/137/2021, de 25 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari
adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a
conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de
la prestació extraordinària.

CVE-DOGC-A-21176046-2021

Divendres 25 de Juny

Reial decret llei 13/2021, de 24 de juny, pel qual es modifiquen la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per l’COVID19, i el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte de l’COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge.

BOE-A-2021-10585

Dissabte 19 de Juny

RESOLUCIÓ SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21169102-2021

Dimecres 16 de Juny

ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-21165056-2021

RESOLUCIÓ EMT/1834/2021, de 8 de juny, per la qual es designa l’òrgan de l’Agència Catalana de Turisme que assumeix les funcions corresponents a les unitats d’informació en matèria de transparència i accés a la informació pública.

CVE-DOGC-A-21162026-2021

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis (ref. BDNS 570036).

CVE-DOGC-A-21166045-2021

Dissabte 12 de Juny

RESOLUCIÓ SLT/1840/2021, d’11 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21162022-2021

Divendres 11 de Juny

CORRECCIÓ D’ERRADES al Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya (DOGC núm. 8195, de 6.8.2020).

CVE-DOGC-A-21160053-2021

RESOLUCIÓ ECO/1817/2021, de 8 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable de coordinació dels fons europeus de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament d’Economia i Hisenda (convocatòria de provisió núm. ECO/13/21).

CVE-DOGC-A-21161024-2021

Dimecres 9 de Juny

Resolució de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de Salut Pública, per la qual es modifica la de 4 de juny de 2021, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada d’Espanya.

BOE A 2021 9563

Ordre SND / 568/2021, de 8 de juny, per la qual es modifica l’Ordre SND / 292/2021, de 26 de març, per la qual s’estableixen mesures de control sanitari a les persones procedents de França que arriben a Espanya per via terrestre.

BOE A 2021 9562

Dissabte 5 de Juny

Ordre INT / 552/2021, de 4 de juny, per la qual es modifica l’Ordre INT / 657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19.

BOE-A-2021-9349

RESOLUCIÓ SLT/1778/2021, de 4 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèriade sal ut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21155099-2021

Divendres 4 de Juny

RESOLUCIÓ SLT/1762/2021, de 3 de juny, per la qual es modifica la Resolució SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21154116-2021

Dijous 3 de Juny

ANUNCI relatiu a l’addenda de 26 de maig de 2021 a l’Anunci pel qual es fa pública la normativa específica
de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l’Institut Català de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020.

CVE-DOGC-A-21151017-2021

RESOLUCIÓ TES/1669/2021, de 4 de març, per la qual s’estableixen els criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als establiments de turisme rural.

CVE-DOGC-A-21147109-2021

RESOLUCIÓ TES/1635/2021, de 4 de març, per la qual s’estableixen els criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental a les instal·lacions juvenils.

CVE-DOGC-A-21147021-2021