Consell Comarcal Alt Emporda - Empordaturisme

Consell Comarcal de l’Empordà

La nostra prioritat són les persones i els municipis. Cadascuna de les 68 poblacions de l’Empordà té unes particularitats que les fa úniques. És per això que aquest Consell Comarcal lidera serveis, projectes i iniciatives d’àmbits molt diversos amb un objectiu clar: facilitar el dia a dia dels alt empordanesos mantenint viva l’essència de la comarca.

Des de l’àrea de Turisme s’impulsa la planificació estratègica del turisme de l’Empordà, l’inventari i diagnosi de recursos turístics, la reconversió de recursos a productes turístics, informació, assessorament i difusió de l’oferta turística, la promoció turística, foment de la comunicació digital, participació activa i coordinació de projectes, recerca de finançament i desenvolupament de projectes Europeus. La potenciació i promoció de la marca de garantia Productes de l’Empordà i la marca Empordà.